O SRBIMA I ENGLEZIMA ŠTA SRBI IMAJU DA NAUČE OD ENGLEZA - BOGDAN POPOVIĆ

Srđan Stojančev , Ivan Lazarević

Cena: 935.00 din.

Izdavač: SRPSKO BIBLIOFILSKO DRUŠTVO

Godina izdanja: 2020

Jezik srpski
Pismo ćirilica
Broj strana 116
ISBN 9788688631181
Tiraž 500
Edicija
Grad Beograd
Povez meki sa klapnama
Format 165 x 230 mm
Tiraž 500
Prevodilac
Ilustracija

Novo


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.

Dvojezično izdanje; Drugi jezik engleski.