Juraj Baldani

REVOLUCIONARNO KIPARSTVO

Cena: 1540.00

Godina izdanja: 1977

Dodaj u korpu
H. H. Arnason

ISTORIJA MODERNE UMETNOSTI

Cena: 10450.00

Godina izdanja: 1975

Dodaj u korpu
Lazar Trifunović

SRETEN STOJANOVIĆ

Cena: 715.00

Godina izdanja: 1973

Dodaj u korpu
Ješa Denegri

OLGA JEVRIĆ Retrospektivna izložba

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1981

Dodaj u korpu
Nikola Šuica

MILUN VIDIĆ

Cena: 605.00

Godina izdanja: 2003

Dodaj u korpu

SRETEN STOJANOVIĆ

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1988

Dodaj u korpu

SAVA HALUGIN ZEMLJA I METAL

Cena: 660.00

Godina izdanja: 1996

Dodaj u korpu

CALIFORNIA SCULPTURE SHOW

Cena: 1980.00

Godina izdanja: 1984

Dodaj u korpu
Tatjana Bošnjak

OD FATORIJA DO MORANDIJA

Cena: 495.00

Godina izdanja: 2001

Dodaj u korpu
Jasna Marković

MAJSTORSKA RADIONICA TOME ROSANDIĆA

Cena: 495.00

Godina izdanja: 1985

Dodaj u korpu
Radmila Antić

TOMA ROSANDIĆ

Cena: 825.00

Godina izdanja: 1963

Dodaj u korpu
Sonja Dimitrova Abadžieva

MODERNI NEMAČKI REALISTI

Cena: 880.00

Godina izdanja: 1977

Dodaj u korpu
Miodrag Protić

JUGOSLOVENSKA SKULPTURA 1870 - 1950

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 1975

Dodaj u korpu
Balša Rajčević

BALŠA RAJČEVIĆ SKULPTURE

Cena: 550.00

Godina izdanja: 2004

Dodaj u korpu
Bernhard Rupreht

ROMANIČKA SKULPTURA U FRANCUSKOJ

Cena: 3300.00

Godina izdanja: 1979

Dodaj u korpu
M. Ćurčin

MEŠTROVIĆ

Cena: 8800.00

Godina izdanja: 1933

Dodaj u korpu
Bratislava Kostić

NOVO GROBLJE U BEOGRADU

Cena: 3630.00

Godina izdanja: 1999

Dodaj u korpu
Ivan Meštrović

GOSPA OD ANĐELA trojezično

Cena: 3300.00

Godina izdanja: 1937

Dodaj u korpu
Sreten Stojanović

BISTE

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1935

Dodaj u korpu
Stanislav Živković

TOME SERAFIMOVSKI

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 2002

Dodaj u korpu
Kosta Dimitrijević

NAIVA U JUGOSLAVIJI

Cena: 715.00

Godina izdanja: 1979

Dodaj u korpu
Herbert Read

HENRY MOORE - STUDIJA O ŽIVOTU I DELU

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1970

Dodaj u korpu
Miodrag Jovanović

ĐOKA JOVANOVIĆ

Cena: 2530.00

Godina izdanja: 2006

Dodaj u korpu