DUŠANOV ZAKONIK

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1986

Dodaj u korpu
Rajmon Kartje

RATNE TAJNE OTKRIVENE NA SUĐENJU U NIRNBERGU

Cena: 385.00

Godina izdanja: 1951

Dodaj u korpu
Nikola Milovanović

DRAGIŠA VASIĆ OD GRAĐANSKOG BUNTOVNIKA DO KONTRAREVOLUCIONARA

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1986

Dodaj u korpu
Dragomir Stojčević

DICTA ET REGULAE IURIS - latinska pravna pravila izreke i definicije

Cena: 1760.00

Godina izdanja: 1984

Dodaj u korpu
Sidni Lo

ENGLESKI PARLAMENTARIZAM

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1929

Dodaj u korpu
Mehmed Begović

ZAKONIK CARA STEFANA DUŠANA KNJIGA II

Cena: 3520.00

Godina izdanja: 1981

Dodaj u korpu
Sergije Troicki

NEUSPELA ZAŠTITA KONKORDATA

Cena: 440.00

Godina izdanja: 1937

Dodaj u korpu
Mehmed Begović

ZAKONIK CARA STEFANA DUŠANA 1 STRUŠKI I ATONSKI RUKOPIS

Cena: 3960.00

Godina izdanja: 1975

Dodaj u korpu
Branislav Petronijević

O SLOBODI VOLJE MORALNOJ I KRIVIČNOJ ODGOVORNOSTI

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 1908

Dodaj u korpu

ZAKON O UREĐENJU OPŠTINA

Cena: 3850.00

Godina izdanja: 1888

Dodaj u korpu
Lav Josifovič Petražicki

TEORIJA PRAVA I MORALA

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 1999

Dodaj u korpu
Aleksandar Kožev

FENOMENOLOGIJA PRAVA

Cena: 495.00

Godina izdanja: 1984

Dodaj u korpu