Jorge Luis Borges

PJESME I DRUGA ISTRAŽIVANJA

Cena: 1210.00

Godina izdanja: 1976

Dodaj u korpu
Hanifa Kapidžić Osmanagić

HRESTOMATIJA SRPSKOG NADREALIZMA teorija i kritika

Cena: 3520.00

Godina izdanja: 1970

Dodaj u korpu
Hanifa Kapidžić Osmanagić

SRPSKI NADREALIZAM

Cena: 3520.00

Godina izdanja: 1966

Dodaj u korpu
V. G. Zebald

CAMPO SANTO

Cena: 1155.00

Godina izdanja: 2019

Dodaj u korpu
Hanifa Kapidžić Osmanagić

HRESTOMATIJA SRPSKOG NADREALIZMA poezija i tekstovi

Cena: 3520.00

Godina izdanja: 1970

Dodaj u korpu
Osip Mandeljštam

RAZGOVOR O DANTEU

Cena: 275.00

Godina izdanja: 1979

Dodaj u korpu
Matei Calinescu

LICA MODERNITETA AVANGARDA DEKADENCIJA KIČ

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 0

Dodaj u korpu
Nortrop Fraj

PESNIČKA MITOLOGIJA 2

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1999

Dodaj u korpu
Andrej Blatnik

PAPIRNATI LABIRINTI

Cena: 880.00

Godina izdanja: 2001

Dodaj u korpu
Cvetan Todorov

UVOD U FANTASTIČNU KNJIŽEVNOST

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1987

Dodaj u korpu
Rozario Asunto

TEORIJA O LEPOM U SREDNJEM VEKU

Cena: 1430.00

Godina izdanja: 1975

Dodaj u korpu
Oskar Davičo

RITUALI UMIRANJA JEZIKA

Cena: 440.00

Godina izdanja: 1974

Dodaj u korpu
Mihail Bahtin

PROBLEMI POETIKE DOSTOJEVSKOG

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 1967

Dodaj u korpu
Marsel Rejmon

OD BODLERA DO NADREALIZMA

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1958

Dodaj u korpu
Umberto Eko

SIMBOL

Cena: 770.00

Godina izdanja: 1975

Dodaj u korpu
Jovan Delić

SRPSKI NADREALIZAM I ROMAN

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1980

Dodaj u korpu
Đorđe Kostić

DO NEMOGUĆEG

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1972

Dodaj u korpu
Milivoj Petković

DUBROVAČKE MASKERATE

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1950

Dodaj u korpu
priredila Mirjana Drndarski

NARODNA BAJKA U MODERNOJ KNJIŽEVNOSTI

Cena: 605.00

Godina izdanja: 1978

Dodaj u korpu
Branko Aleksić

OTKRIVENJE U NADREALIZMU

Cena: 495.00

Godina izdanja: 1983

Dodaj u korpu
Radovan Vučković

POETIKA HRVATSKOG I SRPSKOG EKSPRESIONIZMA

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1979

Dodaj u korpu
Nikola Milošević

ZIDANICA NA PESKU

Cena: 880.00

Godina izdanja: 1978

Dodaj u korpu
I. M. Tronski

POVIJEST ANTIČKE KNJIŽEVNOSTI

Cena: 2530.00

Godina izdanja: 1951

Dodaj u korpu
Del Hajmz

ETNOGRAFIJA KOMUNIKACIJE

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1980

Dodaj u korpu