Matei Calinescu

LICA MODERNITETA AVANGARDA DEKADENCIJA KIČ

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 0

Dodaj u korpu
Andrej Blatnik

PAPIRNATI LABIRINTI

Cena: 880.00

Godina izdanja: 2001

Dodaj u korpu
Rozario Asunto

TEORIJA O LEPOM U SREDNJEM VEKU

Cena: 1430.00

Godina izdanja: 1975

Dodaj u korpu
Mihail Bahtin

PROBLEMI POETIKE DOSTOJEVSKOG

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 1967

Dodaj u korpu
Jovan Delić

SRPSKI NADREALIZAM I ROMAN

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1980

Dodaj u korpu
Đorđe Kostić

DO NEMOGUĆEG

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1972

Dodaj u korpu
Branko Aleksić

OTKRIVENJE U NADREALIZMU

Cena: 495.00

Godina izdanja: 1983

Dodaj u korpu
priredila Mirjana Drndarski

NARODNA BAJKA U MODERNOJ KNJIŽEVNOSTI

Cena: 605.00

Godina izdanja: 1978

Dodaj u korpu
Radovan Vučković

POETIKA HRVATSKOG I SRPSKOG EKSPRESIONIZMA

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1979

Dodaj u korpu
Nikola Milošević

ZIDANICA NA PESKU

Cena: 880.00

Godina izdanja: 1978

Dodaj u korpu
I. M. Tronski

POVIJEST ANTIČKE KNJIŽEVNOSTI

Cena: 2530.00

Godina izdanja: 1951

Dodaj u korpu
Milovan Danojlić

LIRSKE RASPRAVE

Cena: 385.00

Godina izdanja: 1967

Dodaj u korpu
Milivoj Solar

TEORIJA KNJIŽEVNOSTI

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1977

Dodaj u korpu
Nortrop Fraj

VELIKI KODEKS

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1985

Dodaj u korpu
Vjekoslav Klaić

KNJIŽARSTVO U HRVATA

Cena: 2970.00

Godina izdanja: 1922

Dodaj u korpu
Endru Baruh Vahtel

KNJIŽEVNOST ISTOČNE EVROPE U DOBA POSTKOMUNIZMA

Cena: 550.00

Godina izdanja: 2006

Dodaj u korpu
Miloš N. Đurić

KROZ HELENSKU ISTORIJU KNJIŽEVNOST I MUZIKU

Cena: 825.00

Godina izdanja: 1955

Dodaj u korpu
Serž Dubrovski

ZAŠTO NOVA KRITIKA

Cena: 935.00

Godina izdanja: 1989

Dodaj u korpu
M. Bahtin

STVARALAŠTVO FRANSOA RABLEA I NARODNA KULTURA

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 1978

Dodaj u korpu
Milivoj Solar

TEORIJA KNJIŽEVNOSTI

Cena: 1155.00

Godina izdanja: 1977

Dodaj u korpu
Ferenc Feher

PESNIK ANTINOMIJA

Cena: 495.00

Godina izdanja: 1981

Dodaj u korpu
Jovan Skerlić

ISTORIJA NOVE SRPSKE KNJIŽEVNOSTI

Cena: 880.00

Godina izdanja: 1953

Dodaj u korpu
H. O. Prens

ISTORIJA HISPANOAMERIČKE KNJIŽEVNOSTI

Cena: 770.00

Godina izdanja: 1982

Dodaj u korpu