LAST QUARTER

Ivan V. Lalić

Cena: 1980.00 din.

Izdavač: OSTALI IZDAVAČI

Godina izdanja: 1987

Jezik engleski
Pismo latinica
Broj strana 31
ISBN
Težina
Edicija
Grad London
Povez meki
Format 135 x 185 mm
Tiraž
Prevodilac Francis R. Jones
Ilustracija

Veoma dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.