NAŠA NOVA DRŽAVA U KOLEVCI

Jaša Tomić

Cena: 2585.00 din.

Izdavač:

Godina izdanja: 1918

Jezik srpski
Pismo ćirilica
Broj strana 16
ISBN
Težina
Edicija
Grad Novi Sad
Povez meki
Format 130 x 210 mm
Tiraž
Prevodilac
Ilustracija

Prihvatljivo


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.

ŠTAMPARIJA SUPEK I JOVANOVIĆA NOVI SAD.

Nedostaje čošak knjige, tekst je celovit i neoštećen. Pečat prethodnog vlasnika na nekoliko mesta.