LEGENDA O ULENŠPIGELU 1 - 2

Charles de Coster

Cena: 880.00 din.

Izdavač: MATICA HRVATSKA

Godina izdanja: 1983

Jezik hrvatski
Pismo latinica
Broj strana
ISBN
Težina
Edicija Vijenac
Grad Zagreb
Povez
Format 130 x 205 mm
Tiraž
Prevodilac August Cesarec
Ilustracija

Veoma dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.

Prva knjiga je u tvrdom a druga u mekom povezu.