KAPITAL 1 - 2

Karl Marx

Cena: 4950.00 din.

Izdavač: KOSMOS

Godina izdanja: 1933

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 1378
ISBN
Težina
Edicija Karijatide
Grad Beograd
Povez tvrdi
Format 180 x 240 mm
Tiraž
Prevodilac M. Porobić, R. Bosanac
Ilustracija

Dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.

Beleška hemijskom olovkom na pedlistu obe knjige.