MASTERPIECES OF THE 19TH AND 20TH CENTURY FRENCH PAINTING FROM THE NATIONAL MUSEUM BELGRADE

Irina Subotić , Jevta Jevtović

Cena: 2530.00 din.

Izdavač: NARODNI MUZEJ

Godina izdanja: 1991

Jezik engleski
Pismo latinica
Broj strana 146
ISBN
Težina
Edicija
Grad Beograd
Povez meki
Format
Tiraž
Prevodilac
Ilustracija

Kao novo


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.