ISTOČNOCRNOGORSKI DIJALEKAT s kartom uz tekst

Mihailo Stevanović

Cena: 1980.00 din.

Izdavač: DRŽAVNA ŠTAMPARIJA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

Godina izdanja: 1935

Jezik srpski
Pismo ćirilica
Broj strana 128
ISBN
Težina
Edicija
Grad Beograd
Povez meki
Format 155 x 225 mm
Tiraž
Prevodilac
Ilustracija

Prihvatljivo


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.