O BESMISLU ANTISEMITIZMA I ANTI ANTISEMITIZMA

Mihailo Đurić

Cena: 660.00 din.

Izdavač: IHTUS

Godina izdanja: 1996

Jezik srpski
Pismo ćirilica
Broj strana 52
ISBN
Težina
Edicija
Grad Beograd
Povez meki sa klapnama
Format 110 x 170 mm
Tiraž 1000
Prevodilac
Ilustracija

Veoma dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.

Posveta na predlistu.