ATLANTIDA I DRUGI IZGUBLJENI SVETOVI

Džems Velard

Cena: 440.00 din.

Izdavač: KOV

Godina izdanja: 1987

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 129
ISBN 8673310253
Težina
Edicija Atlantis
Grad Vršac
Povez luksuzni
Format 160 x 240 mm
Tiraž 5000
Prevodilac Gavrilo Vučković, Esad Jakupović
Ilustracija

Veoma dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.