PRVE KOLEKTIVNE MUZIČKE IGRE

Višnja Protić

Cena: 1320.00 din.

Izdavač: ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA

Godina izdanja: 1987

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 104
ISBN 8617000236
Težina
Edicija
Grad Beograd
Povez tvrdi
Format 175 x 245 mm
Tiraž 3000
Prevodilac
Ilustracija

Kao novo


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.