PISMA

Gaj Plinije Mlađi

Cena: 1320.00 din.

Izdavač: SRPSKA KNJIŽEVNA ZADRUGA

Godina izdanja: 1982

Jezik srpski
Pismo ćirilica
Broj strana 413
ISBN
Težina
Edicija Kolo LXXV; Knjiga 495
Grad Beograd
Povez tvrdi
Format 140 x 190 mm
Tiraž 4000
Prevodilac Albin Vilhar
Ilustracija

Veoma dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.