SOCIJALNA ANTROPOLOGIJA

Evans Pričard

Cena: 990.00 din.

Izdavač: PROSVETA

Godina izdanja: 1983

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 395
ISBN
Težina
Edicija XX VEK; Knjiga 59
Grad Beograd
Povez meki
Format 115 x 165 mm
Tiraž 4000
Prevodilac Predrag Stojović
Ilustracija

Veoma dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.