CELOKUPNA DELA VILJEMA ŠEKSPIRA 1 - 18

Viljem Šekspir

Cena: 8910.00 din.

Izdavač: KULTURA

Godina izdanja: 1963

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana
ISBN
Težina
Edicija Kultura
Grad Beograd
Povez tvrdi
Format 115 x 165
Tiraž
Prevodilac
Ilustracija

Dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.

Bura, Nenagrađeni ljubavni trud, Dva viteza iz Verone, Vesele ženske Vindsora, Ravnom merom, Zabune, Mnogo vike ni oko lega, Snoviđenje u noć Ivanjsku, Mletački trgovac, Kako vam drago, Ukroćena zloća, Sve je dobro što se dobro svrši, Bogojavljenska noć, zimska bajka.

Troil i Kresida, Koriolan, Tit Andronik, Romeo i Đulieta, Timon Atinjanin, Julije Cezar, Makbet, Hamlet, Kralj Lir, Otelo, Antonije i Kleopatra, Simbelin, Perikle, Kralj Džon, Ričard Drugi, Henri četvrti 1 i 2.

Henri Peti, Ričard Treći, Henri Šesti 1 i 2, Henri Šesti 3, Henri Osmi istorijska drama, Soneti i ostala poezija.