KLASE I PORODICA - Sociološki presek stanja i perspektive razvoja savremene porodice

Anđelka Milić

Cena: 770.00 din.

Izdavač: RADNIČKA ŠTAMPA

Godina izdanja: 1978

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 140
ISBN
Težina
Edicija
Grad Beograd
Povez meki
Format 140 x 200 mm
Tiraž 1500
Prevodilac
Ilustracija

Prihvatljivo


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.