GOSPOĐICA SKIDERI MAJORAT

E. T. A. Hofman

Cena: 330.00 din.

Izdavač: RAD

Godina izdanja: 1963

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 153
ISBN
Težina
Edicija Reč i misao; Kolo IV; Knjiga 91
Grad Beograd
Povez meki
Format 105 x 180 mm
Tiraž 25000
Prevodilac Milan Vujaklija, Nikola Polovina
Ilustracija

Dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.