POČECI JUGOSOVENSKOG MODERNOG SLIKARSTVA 1900 - 1920

Miodrag Protić

Cena: 2750.00 din.

Izdavač: MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI

Godina izdanja: 1972

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 260
ISBN
Težina
Edicija Jugoslovenska umetnost XX veka; Knjiga 1
Grad Beograd
Povez meki sa klapnama
Format 230 x 300 mm
Tiraž 2000
Prevodilac
Ilustracija

Veoma dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.