VJEČNO PROGONSTVO NIKOLE TOMMASEA

Ivan Katušić

Cena: 605.00 din.

Izdavač: SVEUČILIŠNA NAKLADA LIBER

Godina izdanja: 1975

Jezik hrvatski
Pismo latinica
Broj strana 251
ISBN
Težina
Edicija
Grad Zagreb
Povez tvrdi sa zaštitnim omotom
Format 178 x 240 mm
Tiraž 2000
Prevodilac
Ilustracija

Kao novo


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.