ROMANIČKA SKULPTURA U FRANCUSKOJ

Bernhard Rupreht

Cena: 3300.00 din.

Izdavač: JUGOSLAVIJA

Godina izdanja: 1979

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 149
ISBN
Težina
Edicija
Grad Beograd
Povez tvrdi
Format 255 x 310 mm
Tiraž 3000
Prevodilac Savica Toma
Ilustracija

Veoma dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.