ARGONAUTI ZAPADNOG PACIFIKA

Bronislav Malinovski

Cena: 1650.00 din.

Izdavač: BIGZ

Godina izdanja: 1979

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 462
ISBN
Težina
Edicija
Grad Beograd
Povez tvrdi sa zaštitnim omotom
Format 155 x 235 mm
Tiraž 5000
Prevodilac
Ilustracija

Veoma dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.

Broj strana odnosi se na deo knjige bez priloga (fotografija).