DICTA ET REGULAE IURIS - latinska pravna pravila izreke i definicije

Dragomir Stojčević , Ante Romac

Cena: 1760.00 din.

Izdavač: SAVREMENA ADMINISTRACIJA

Godina izdanja: 1984

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 689
ISBN
Težina
Edicija
Grad Beograd
Povez tvrdi
Format 155 x 210mm
Tiraž 3000
Prevodilac
Ilustracija

Veoma dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.