A SHORT HISTORY OF AMERICAN PAINTING

James Thomas Flexner

Cena: 770.00 din.

Izdavač: GRAFOS

Godina izdanja: 1960

Jezik engleski
Pismo latinica
Broj strana 127
ISBN
Težina
Edicija Strani jezici u reči i slici
Grad Beograd
Povez meki
Format 124 x 170 mm
Tiraž
Prevodilac
Ilustracija

Prihvatljivo


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.

Broj strana odnosi se na deo knjige bez priloga.

Na jednom mestu u knjizi kratke beleške grafitnom olovkom.