GODIŠNJAK ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE HRVATSKE

Vlado Mađarić

Cena: 1100.00 din.

Izdavač: REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE

Godina izdanja: 1975

Jezik hrvatski
Pismo latinica
Broj strana 258
ISBN 0350-2589
Težina
Edicija
Grad Zagreb
Povez meki sa klapnama
Format 210 x 298 mm
Tiraž
Prevodilac Vitomir Belaj
Ilustracija

Dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.

Pečat na preslistu.