BOGOVI GROBOVI I UČENJACI - roman o arheologiji

C. W. Ceram

Cena: 2200.00 din.

Izdavač: MATICA HRVATSKA

Godina izdanja: 1955

Jezik hrvatski
Pismo latinica
Broj strana 420
ISBN
Težina
Edicija Biblioteka opće kulture
Grad Zagreb
Povez tvrdi
Format 160 x 220 mm
Tiraž
Prevodilac Stanislav Šimić
Ilustracija

Dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.

Na nekoliko mesta u knjizi pečat prethodnog vlasnika.