Novica Milić

HAOSMOS BASARA

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 2020

Dodaj u korpu
Gordan Maričić

SOFOKLE I NJEGOVA ANTIGONA

Cena: 946.00

Godina izdanja: 2020

Dodaj u korpu
Ivan Klajn

ČITANJA I PITANJA

Cena: 550.00

Godina izdanja: 2017

Dodaj u korpu
Jasmina Ahmetagić

PROZA DUŠE

Cena: 715.00

Godina izdanja: 2016

Dodaj u korpu
Marko Višić

KULT MUZA U EVROPSKOJ KNJIŽEVNOJ TRADICIJI

Cena: 2508.00

Godina izdanja: 2010

Dodaj u korpu
Zoran Živković

MEDITERANSKI SVETIONIK

Cena: 2035.00

Godina izdanja: 2019

Dodaj u korpu
Fehim Barjaktarević

IZ PERSIJSKE KNJIŽEVNOSTI

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 2012

Dodaj u korpu
Ivo Andrić

NA SUNČANOJ STRANI KAVALJER SVETOG DUHA 1 - 2

Cena: 1540.00

Godina izdanja: 2017

Dodaj u korpu
David Goldstein

DOSTOJEVSKI I JEVREJI

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 2010

Dodaj u korpu
Slobodan Kostić

STVARANJE I TUMAČENJE 1

Cena: 330.00

Godina izdanja: 1990

Dodaj u korpu
Petar Petrović Njegoš

STRAH ŽIVOTU OBRAZ KALJA ČESTO - ODABRANE MISLI

Cena: 290.00

Godina izdanja: 2019

Dodaj u korpu
Ljiljana Pešikan Ljuštanović

USMENO U PISANOM

Cena: 660.00

Godina izdanja: 2009

Dodaj u korpu
Aleksandar Flaker

PERIOD STIL ŽANR KNJIŽEVNOTEORIJSKI POJMOVNIK

Cena: 770.00

Godina izdanja: 2011

Dodaj u korpu
Milivoj Solar

UKUS MITOVI I POETIKA

Cena: 1540.00

Godina izdanja: 2010

Dodaj u korpu
Radovan Vučković

PROZA SRPSKE AVANGARDE

Cena: 770.00

Godina izdanja: 2011

Dodaj u korpu
Petar Milošević

STORIJA SRPSKE KNJIŽEVNOSTI

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 2010

Dodaj u korpu
Eric Csapo

TEORIJE MITOLOGIJE

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 2008

Dodaj u korpu
Marko Višić

KNJIŽEVNOST DREVNOG BLISKOG ISTOKA

Cena: 3828.00

Godina izdanja: 2008

Dodaj u korpu
Miodrag Sibinović

MNOŽENJE SVETOVA

Cena: 1210.00

Godina izdanja: 2015

Dodaj u korpu
Mirjana Pavlović

MODERNA KINESKA DRAMA I HENRIK IBZEN

Cena: 880.00

Godina izdanja: 2014

Dodaj u korpu
Ivana Đurić Paunović

ČUDNOLIKI SVET

Cena: 880.00

Godina izdanja: 2014

Dodaj u korpu