Piter Biskind

NA RUČKU SA ORSONOM

Cena: 1496.00

Godina izdanja: 2019

Dodaj u korpu
Ježi Grotovski

KA SIROMAŠNOM POZORIŠTU

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 2006

Dodaj u korpu
Siseli Beri

GLAS I GLUMAC

Cena: 825.00

Godina izdanja: 2008

Dodaj u korpu
Emil Zola

NATURALIZAM U POZORIŠTU

Cena: 990.00

Godina izdanja: 2011

Dodaj u korpu
Antonen Arto

POZORIŠTE I NJEGOV DVOJNIK - O POZORIŠTU I FILMU

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 2010

Dodaj u korpu
Dejvid Kuk

ISTORIJA FILMA 1 - 2

Cena: 6600.00

Godina izdanja: 2018

Dodaj u korpu
Raško V. Jovanović

LEKSIKON DRAME I POZORIŠTA

Cena: 6490.00

Godina izdanja: 2013

Dodaj u korpu
Sonja Višnjić Žižović

TRADICIONALNA JAPANSKA POZORIŠTA NO I KABUKI

Cena: 605.00

Godina izdanja: 2011

Dodaj u korpu
Leni Rifenštal

SEĆANJA

Cena: 3300.00

Godina izdanja: 2006

Dodaj u korpu
Slobodan Šijan

FILMUS PRIČE O FILMU

Cena: 1760.00

Godina izdanja: 2015

Dodaj u korpu
Juka O. Mietinen

KLASIČNO POZORIŠTE JUGOISTOČNE AZIJE

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 2005

Dodaj u korpu
Romen Rolan

POZORIŠTE ZA NAROD

Cena: 935.00

Godina izdanja: 2009

Dodaj u korpu
Edvard Gordon Kreig

O POZORIŠNOJ UMETNOSTI

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 2010

Dodaj u korpu
Gordana Popović Vasić

MIODRAG TABAČKI

Cena: 8800.00

Godina izdanja: 2004

Dodaj u korpu
Tatjana Dadić Dinulovič

SCENSKI DIZAJN KAO UMETNOST

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 2017

Dodaj u korpu
Dragan Klaić

POČETI IZNOVA PROMENA TEATARSKOG SISTEMA

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 2016

Dodaj u korpu
Stanislavski

SISTEM

Cena: 1465.20

Godina izdanja: 2016

Dodaj u korpu
Lorens Grobel

BRANDO RAZGOVORI

Cena: 499.07

Godina izdanja: 2008

Dodaj u korpu
Dijana Metlić

STENLI KJUBRIK IZMEĐU SLIKARSTVA I FILMA

Cena: 990.00

Godina izdanja: 2013

Dodaj u korpu
Žan Lik Nansi

ABAS KJAROSTAMI OČIGLEDNOST FILMA

Cena: 880.00

Godina izdanja: 2005

Dodaj u korpu
Dejvid Robinson

ČARLS ČAPLIN SVET POZORNICE UZ SVET FILMA SVETLOSTI POZORNICE

Cena: 1595.00

Godina izdanja: 2014

Dodaj u korpu
Florans Dipon

ARISTOTEL ILI VAMPIR ZAPADNOG POZORIŠTA

Cena: 1540.00

Godina izdanja: 2011

Dodaj u korpu
Jurij Lotman

DIJALOG SA EKRANOM

Cena: 990.00

Godina izdanja: 2014

Dodaj u korpu
Pol Hokings

NAČELA VIZUELNE ANTROPOLOGIJE

Cena: 1210.00

Godina izdanja: 2014

Dodaj u korpu