JAVNE FINANSIJE

Harvey Rosen, Ted Gayer

Cena: 2530.00 din.

Izdavač: EKONOMSKI FAKULTET

Godina izdanja: 2009

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 648
ISBN 978-86-403-1019-2
Tiraž 1500
Edicija
Grad Beograd
Povez meki
Format 203 x 252 mm
Tiraž 1500
Prevodilac Mira Gligorijević, Vera Gligorijević
Ilustracija

Novo


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.