NIKOMAHOVA ETIKA

Aristotel

Cena: 1650.00 din.

Izdavač: IZDAVAČKA KNJIŽARNICA ZORANA STOJANOVIĆA

Godina izdanja: 2013

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 233
ISBN 86-7573-064-7
Tiraž 1000
Edicija
Grad Sremski Karlovci
Povez tvrdi
Format 150 x 230 mm
Tiraž 1000
Prevodilac Radmila Šalabalić
Ilustracija

Novo


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.