ISTORIJA ARAPSKE KNJIŽEVNOSTI

Francesco Gabrieli

Cena: 1320.00 din.

Izdavač: MATICA SRPSKA

Godina izdanja: 1985

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 233
ISBN
Tiraž 4000
Edicija
Grad Novi Sad
Povez meki
Format 130 x 200 mm
Tiraž 4000
Prevodilac Milana Piletić, Srđan Musić
Ilustracija

Kao novo


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.

Misla (Skopje), Svjetlost (Sarajevo), Prosveta (Beograd), Mladost (Zagreb), Pobjeda (Titograd).