ANTIKVARIJAT - Edicije, zbirke, biblioteke

Ervin Panofski

UMETNOST I ZNAČENJE IKONOLOŠKE STUDIJE

Cena: 3080.00

Godina izdanja: 1975

Dodaj u korpu
Richard Sennett

NESTANAK JAVNOG ČOVJEKA

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1989

Dodaj u korpu
Jože Pogačnik

ISTORIJA SLOVENAČKE KNJIŽEVNOSTI

Cena: 880.00

Godina izdanja: 1973

Dodaj u korpu
Viktor Šklovski

GRAĐA I STIL U TOLSTOJEVOM ROMANU RATI I MIR

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1984

Dodaj u korpu
M. Gardiner

ČOVJEK VUK I SIGMUND FROJD

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1981

Dodaj u korpu
Michael Balint

OSNOVNA GREŠKA

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1985

Dodaj u korpu
Bogdan Suhodolski

MODERNA FILOZOFIJA ČOVEKA

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1972

Dodaj u korpu
Herbert Strean

IZVANBRAČNA VEZA

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1981

Dodaj u korpu
S. J. Eysenck

UPOTREBA I ZLOUPOTREBA PSIHOLOGIJE

Cena: 770.00

Godina izdanja: 1980

Dodaj u korpu
Maurice Merleau Ponty

STRUKTURA PONAŠANJA

Cena: 715.00

Godina izdanja: 1984

Dodaj u korpu
Mari Kriger

TEORIJA KRITIKE

Cena: 660.00

Godina izdanja: 1982

Dodaj u korpu
Hubert Dreyfuss

ŠTA RAČUNARI NE MOGU

Cena: 440.00

Godina izdanja: 1977

Dodaj u korpu
B. A. Uspenski

POETIKA KOMPOZICIJE SEMIOTIKA IKONE

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1979

Dodaj u korpu
Jirgen Habermas

SAZNANJE I INTERES

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1975

Dodaj u korpu
Jan Kot

JEDENJE BOGOVA

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1974

Dodaj u korpu
Ferenc Feher

PESNIK ANTINOMIJA

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1981

Dodaj u korpu
Nikola Milošević

PSIHOLOGIJA ZNANJA

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1989

Dodaj u korpu
Milivoj Solar

MIT O AVANGARDI I MIT O DEKADENCIJI

Cena: 880.00

Godina izdanja: 1985

Dodaj u korpu
A. N. Vajthed

NAUKA I MODERNI SVET

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1976

Dodaj u korpu
Roman Ingarden

DOŽIVLJAJ UMETNIČKO DELO I VREDNOST

Cena: 880.00

Godina izdanja: 1975

Dodaj u korpu
Mihail Bahtin

O ROMANU

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 1989

Dodaj u korpu
Ernst Bloh

EXPERIMENTUM MUNDI

Cena: 660.00

Godina izdanja: 1980

Dodaj u korpu
Žan Pjer Šanže

NEURONSKI ČOVEK

Cena: 660.00

Godina izdanja: 1986

Dodaj u korpu
Zvonko Marić

OGLED O FIZIČKOJ REALNOSTI

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1986

Dodaj u korpu