Vojislav Đurić

NJEGOŠEVA POETIKA

Cena: 330.00

Godina izdanja: 1964

Dodaj u korpu
Ana Radin

MOTIV VAMPIRA U MITU I KNJIŽEVNOSTI

Cena: 715.00

Godina izdanja: 1996

Dodaj u korpu
S. M. Baura

NASLEĐE SIMBOLIZMA

Cena: 1760.00

Godina izdanja: 1970

Dodaj u korpu
F. M. Meletinski

POETIKA MITA

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 0

Dodaj u korpu
Svetozar Koljević

HUMOR I MIT

Cena: 935.00

Godina izdanja: 1968

Dodaj u korpu
Borislav Mihajlović

OD ISTOG ČITAOCA

Cena: 1045.00

Godina izdanja: 1956

Dodaj u korpu
I. S. Lisevič

KNJIŽEVNA MISAO KINE

Cena: 715.00

Godina izdanja: 1983

Dodaj u korpu
Leonid Grosman

DOSTOJEVSKI

Cena: 880.00

Godina izdanja: 1974

Dodaj u korpu
Milivoje Jovanović

DOSTOJEVSKI OD ROMANA TAJNI KA ROMANU MITU

Cena: 935.00

Godina izdanja: 1993

Dodaj u korpu
Hans Georg Bek

PUTEVI VIZANTIJSKE KNJIŽEVNOSTI

Cena: 825.00

Godina izdanja: 1967

Dodaj u korpu
Dimitrije Bogdanović

STUDIJE IZ SRPSKE SREDNJOVEKOVNE KNJIŽEVNOSTI

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 1997

Dodaj u korpu
Miroslav Josić Višnjić

AZBUČNIK PRIDEVA U SRPSKOJ PROZI DVADESETOG VEKA

Cena: 440.00

Godina izdanja: 1991

Dodaj u korpu
uredio Dragan Hamović

IVAN V LALIĆ PESNIK - ZBORNIK

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1996

Dodaj u korpu
Miroslav Karaulac

RANI ANDRIĆ

Cena: 715.00

Godina izdanja: 1980

Dodaj u korpu
Milorad Pavić

ISTORIJA SRPSKE KNJIŽEVNOSTI BAROKNOG DOBA

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 1970

Dodaj u korpu
Zoran Konstantinović

NJEMAČKA KNJIŽEVNOST 1

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1979

Dodaj u korpu
Pavao Pavličić

SVE ŠTO ZNAM O KRIMIĆU

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1990

Dodaj u korpu
Jovan Skerlić

PISCI I KNJIGE 1-9

Cena: 9900.00

Godina izdanja: 1921

Dodaj u korpu
Ernst Robert Kurcijus

EVROPSKA KNJIŽEVNOST I LATINSKI SREDNJI VEK

Cena: 4400.00

Godina izdanja: 1996

Dodaj u korpu

SEĆANJA NA MIHAILA BULGAKOVA

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1985

Dodaj u korpu
Ivan Dimić

PRISTUP ROMANIMA ALBERA KAMIJA

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1970

Dodaj u korpu
Savo Štedimlija

DANAS

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1932

Dodaj u korpu
Marko Višić

KULT MUZA U EVROPSKOJ KNJIŽEVNOJ TRADICIJI

Cena: 1980.00

Godina izdanja: 1989

Dodaj u korpu
Vitalij Šentalinski

VASKRSLA REČ IZ KNJIŽEVNIH ARHIVA KGB-a

Cena: 1980.00

Godina izdanja: 1995

Dodaj u korpu