M. Ćurčin

MEŠTROVIĆ

Cena: 8800.00

Godina izdanja: 1933

Dodaj u korpu
Bratislava Kostić

NOVO GROBLJE U BEOGRADU

Cena: 3630.00

Godina izdanja: 1999

Dodaj u korpu
Mitar Vlahović

SEOSKI NADGROBNI SPOMENICI U SRBIJI

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1956

Dodaj u korpu
Ivan Meštrović

GOSPA OD ANĐELA trojezično

Cena: 3300.00

Godina izdanja: 1937

Dodaj u korpu
Sreten Stojanović

BISTE

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1935

Dodaj u korpu
Stanislav Živković

TOME SERAFIMOVSKI

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 2002

Dodaj u korpu
Kosta Dimitrijević

NAIVA U JUGOSLAVIJI

Cena: 715.00

Godina izdanja: 1979

Dodaj u korpu
Herbert Read

HENRY MOORE - STUDIJA O ŽIVOTU I DELU

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1970

Dodaj u korpu
Miodrag Jovanović

ĐOKA JOVANOVIĆ

Cena: 2530.00

Godina izdanja: 2006

Dodaj u korpu
Rafael Larco Hoyle

CHECAN ESEJ O EROTSKIM SKULPTURAMA I SLIKAMA

Cena: 1980.00

Godina izdanja: 1968

Dodaj u korpu

AUGUSTINČIĆ na engleskom

Cena: 1980.00

Godina izdanja: 1976

Dodaj u korpu
Cvito Fisković

IVO LOZICA SKULPTURE

Cena: 1540.00

Godina izdanja: 1976

Dodaj u korpu
Oto Merin bihalji

JUGOSLAWISCHE SKULPTUR DES XX JAHRUNDERTS

Cena: 3850.00

Godina izdanja: 1955

Dodaj u korpu
Dragana Vranić

MATIJA VUKOVIĆ retrospektivna izložba

Cena: 1210.00

Godina izdanja: 1986

Dodaj u korpu
Irina Subotić

OLGA JANČIĆ skulptura

Cena: 6600.00

Godina izdanja: 1997

Dodaj u korpu
Vladimir Popović

IVAN MEŠTROVIĆ 1883-1962 10. pokretna izložba

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1977

Dodaj u korpu
Duško Kečkemet

IVAN MEŠTROVIĆ

Cena: 1430.00

Godina izdanja: 1983

Dodaj u korpu
Bernhard Rupreht

ROMANIČKA SKULPTURA U FRANCUSKOJ

Cena: 3300.00

Godina izdanja: 1979

Dodaj u korpu
Zoran Križišnik

STOJAN BATIČ

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1967

Dodaj u korpu

LICE MEKSIKA

Cena: 330.00

Godina izdanja: 1967

Dodaj u korpu
Aleksa Čelebonović

STARA GRČKA - ESTETSKI PRISTUP ARHITEKTURI SKULPTURI I SLIKARSTVU

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1971

Dodaj u korpu
Slavica Stamenković

LEGAT RISTA STIJOVIĆA

Cena: 770.00

Godina izdanja: 1992

Dodaj u korpu