VRELA RIMSKOGA PRAVA

Cena: 660.00

Godina izdanja: 0

Dodaj u korpu
Ilija Sindik

DUŠANOVO ZAKONODAVSTVO U PAŠTROVIĆIMA I GRBLJU

Cena: 1540.00

Godina izdanja: 1951

Dodaj u korpu
Mehmed Begović

ZAKONIK CARA STEFANA DUŠANA 1 STRUŠKI I ATONSKI RUKOPIS

Cena: 3960.00

Godina izdanja: 1975

Dodaj u korpu
Dragoslav Slović

LOGIKA PRAVDE I PRAVA

Cena: 1540.00

Godina izdanja: 2008

Dodaj u korpu
predgovor Đorđe Bubalo

ZAKONIK CARA STEFANA DUŠANA

Cena: 49500.00

Godina izdanja: 2012

Dodaj u korpu
Rajmon Kartje

RATNE TAJNE OTKRIVENE NA SUĐENJU U NIRNBERGU

Cena: 385.00

Godina izdanja: 1951

Dodaj u korpu
Branislav Petronijević

O SLOBODI VOLJE MORALNOJ I KRIVIČNOJ ODGOVORNOSTI

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 1908

Dodaj u korpu
Milorad Stražnicky

ZAKON O ŠTAMPI

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1926

Dodaj u korpu

ZAKON O UREĐENJU OPŠTINA

Cena: 3850.00

Godina izdanja: 1888

Dodaj u korpu
Rudolf Fon Jering

CILJ U PRAVU

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 1998

Dodaj u korpu
Lav Josifovič Petražicki

TEORIJA PRAVA I MORALA

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 1999

Dodaj u korpu
Sava Tekelija

PRAVNA DISERTACIJA O UZROKU I CILJU POSTOJANJA DRŽAVE

Cena: 880.00

Godina izdanja: 2009

Dodaj u korpu
Aleksandar Kožev

FENOMENOLOGIJA PRAVA

Cena: 495.00

Godina izdanja: 1984

Dodaj u korpu

DUŠANOV ZAKONIK

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1986

Dodaj u korpu
Dušan Mrđenović

TEMELJI MODERNE DEMOKRATIJE

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1989

Dodaj u korpu