predgovor Đorđe Bubalo

ZAKONIK CARA STEFANA DUŠANA

Cena: 49500.00

Godina izdanja: 2012

Dodaj u korpu
Rajmon Kartje

RATNE TAJNE OTKRIVENE NA SUĐENJU U NIRNBERGU

Cena: 385.00

Godina izdanja: 1951

Dodaj u korpu
Momčilo Ninčić

ISTORIJA AGRARNO PRAVNIH ODNOSA SRPSKIH TEŽAKA POD TURCIMA

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 1920

Dodaj u korpu
Branislav Petronijević

O SLOBODI VOLJE MORALNOJ I KRIVIČNOJ ODGOVORNOSTI

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 1908

Dodaj u korpu

PRIVATNO PRAVO U VOJVODINI I MEĐIMURJU

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 1926

Dodaj u korpu
Milorad Stražnicky

ZAKON O ŠTAMPI

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1926

Dodaj u korpu

ZAKON O UREĐENJU OPŠTINA

Cena: 3850.00

Godina izdanja: 1888

Dodaj u korpu
Rudolf Fon Jering

CILJ U PRAVU

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 1998

Dodaj u korpu
Lav Josifovič Petražicki

TEORIJA PRAVA I MORALA

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 1999

Dodaj u korpu
Sava Tekelija

PRAVNA DISERTACIJA O UZROKU I CILJU POSTOJANJA DRŽAVE

Cena: 880.00

Godina izdanja: 2009

Dodaj u korpu
Aleksandar Kožev

FENOMENOLOGIJA PRAVA

Cena: 495.00

Godina izdanja: 1984

Dodaj u korpu

DUŠANOV ZAKONIK

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1986

Dodaj u korpu
Dušan Mrđenović

TEMELJI MODERNE DEMOKRATIJE

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1989

Dodaj u korpu
Julije Mogan

POMORSKI VOZARSKI UGOVOR

Cena: 1980.00

Godina izdanja: 1915

Dodaj u korpu