Dirk J. Strojk

KRATAK PREGLED ISTORIJE MATEMATIKE

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1991

Dodaj u korpu
Peter Plihta

BOŽANSKI NUMERIČKI KOD

Cena: 660.00

Godina izdanja: 1999

Dodaj u korpu
Oton Kučera

GIBANJA I SILE

Cena: 1760.00

Godina izdanja: 1915

Dodaj u korpu
Lancelot Hogben

SVE O MATEMATICI

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1977

Dodaj u korpu
Vladimir Devide

MATEMATIKA KROZ KULTURE I EPOHE

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 0

Dodaj u korpu
Petar Petrović

PRAKTIČNA GEOMETRIJA

Cena: 330.00

Godina izdanja: 1926

Dodaj u korpu
Jason Abdelnoor

MATEMATIČKI REČNIK

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1983

Dodaj u korpu
Schloemilch

LOGARITAMSKE TABLICE

Cena: 165.00

Godina izdanja: 1981

Dodaj u korpu
Dragoslav Avramov

MATEMATIČKA LOGIKA I SKUPOVI prvi razred

Cena: 660.00

Godina izdanja: 1970

Dodaj u korpu