IZ NAŠE KNJIŽEVNOSTI FEUDALNOG DOBA

Cena: 825.00

Godina izdanja: 1954

Dodaj u korpu
Mirjana Popović Radović

SRPSKI VITEŠKI KODEKS

Cena: 935.00

Godina izdanja: 1989

Dodaj u korpu
Ignazio Ambrogio

FORMALIZAM I AVANGARDA U RUSIJI

Cena: 1375.00

Godina izdanja: 0

Dodaj u korpu
Miloš Đurić

ISTORIJA HELENSKE KNJIŽEVNOSTI

Cena: 2860.00

Godina izdanja: 1982

Dodaj u korpu
prir. Đorđe Trifunović

STARA KNJIŽEVNOST

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1965

Dodaj u korpu
priredio Zoran Gavrilović

SRPSKA MODERNA

Cena: 330.00

Godina izdanja: 1960

Dodaj u korpu
Mihajlo Pantić

ALEKSANDRIJSKI SINDROM

Cena: 440.00

Godina izdanja: 1987

Dodaj u korpu
Mihajlo Pantić

ALEKSANDRIJSKI SINDROM

Cena: 440.00

Godina izdanja: 1987

Dodaj u korpu
Miodrag Petrović

SRBIJA U VREMENU SMRTI

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1992

Dodaj u korpu
Milivoje Jovanović

DOSTOJEVSKI OD ROMANA TAJNI KA ROMANU MITU

Cena: 935.00

Godina izdanja: 1992

Dodaj u korpu
Milan Radulović

KLASICI SRPSKOG MODERNIZMA

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1995

Dodaj u korpu
Predrag Palavestra

NASLEĐE SRPSKOG MODERNIZMA

Cena: 495.00

Godina izdanja: 1985

Dodaj u korpu
Moris Nado

ISTORIJA NADREALIZMA

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1980

Dodaj u korpu
Moris Nado

ISTORIJA NADREALIZMA

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1980

Dodaj u korpu
priredio Gojko Tešić

AVANGARDNI PISCI KAO KRITIČARI

Cena: 3300.00

Godina izdanja: 1994

Dodaj u korpu
Moris Nado

ISTORIJA NADREALIZMA

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1980

Dodaj u korpu
priredio Gojko Tešić

AVANGARDNI PISCI KAO KRITIČARI

Cena: 3300.00

Godina izdanja: 1994

Dodaj u korpu
Hans Majer

DOKTOR FAUST I DON HUAN

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1988

Dodaj u korpu
Branimir Donat

PRIBLIŽAVANJE BESKRAJU

Cena: 275.00

Godina izdanja: 1979

Dodaj u korpu
Mirko Polgar

KITSOVO SHVATANJE STVARALAČKE MAŠTE

Cena: 1210.00

Godina izdanja: 1979

Dodaj u korpu
Jorge Luis Borges

PJESME I DRUGA ISTRAŽIVANJA

Cena: 1210.00

Godina izdanja: 1976

Dodaj u korpu
V. G. Zebald

CAMPO SANTO

Cena: 1155.00

Godina izdanja: 2019

Dodaj u korpu
Osip Mandeljštam

RAZGOVOR O DANTEU

Cena: 275.00

Godina izdanja: 1979

Dodaj u korpu
Nortrop Fraj

PESNIČKA MITOLOGIJA 2

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1999

Dodaj u korpu