Aleksandar Petrov

KRILA I VAZDUH ogledi o modernoj poeziji

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1985

Dodaj u korpu
Milorad Pavić

GAVRIL STEFANOVIĆ VENCLOVIĆ

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1972

Dodaj u korpu
Ljubica Ćorović

BEOGRAD OD DESPOTA STEFANA DO DOSITEJA

Cena: 770.00

Godina izdanja: 1995

Dodaj u korpu
Rene Maria Alberes

ISTORIJA MODERNOG ROMANA

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1967

Dodaj u korpu
Erih Auerbah

MIMESIS

Cena: 3300.00

Godina izdanja: 1968

Dodaj u korpu
Stanislav Vinaver

STANISLAV VINAVER

Cena: 770.00

Godina izdanja: 1964

Dodaj u korpu
Džonatan Kaler

SOSIR OSNIVAČ MODERNE LINGISTIKE

Cena: 495.00

Godina izdanja: 1980

Dodaj u korpu
Andrej Mitrović

ISTORIJSKO U ČAROBNOM BREGU

Cena: 495.00

Godina izdanja: 1977

Dodaj u korpu
Rada Stanarević

MONTAŽA AVANGARDA KNJIŽEVNOST

Cena: 330.00

Godina izdanja: 1998

Dodaj u korpu
Roman Ingarden

POETIKA

Cena: 770.00

Godina izdanja: 2000

Dodaj u korpu
Viktor Žmegač

POVIJESNA POETIKA ROMANA

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1987

Dodaj u korpu

MILOŠ CRNJANSKI ZBORNIK

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1996

Dodaj u korpu

MILOŠ CRNJANSKI ZBORNIK

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1996

Dodaj u korpu
Ahmed Tamimdari

ISTORIJA PERSIJSKE KNJIŽEVNOSTI

Cena: 550.00

Godina izdanja: 2004

Dodaj u korpu
Gustav Rene Hocke

MANIRIZAM U KNJIŽEVNOSTI

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1984

Dodaj u korpu
Milan Vlajčić

JEDNOM I NIKAD VIŠE

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1979

Dodaj u korpu
Ignazio Ambrogio

FORMALIZAM I AVANGARDA U RUSIJI

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 0

Dodaj u korpu
P. Medvedev

FORMALNI METOD U NAUCI O KNJIŽEVNOSTI

Cena: 880.00

Godina izdanja: 1976

Dodaj u korpu
Vladimir Devide

IZ JAPANSKE KNJIŽEVNOSTI

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1985

Dodaj u korpu
A. L. Pogodin

ISTORIJA RUSKE KNJIŽEVNOSTI

Cena: 880.00

Godina izdanja: 1927

Dodaj u korpu
Aleksije Jelačić

RUSKA SOCIJALNA MISAO I KNJIŽEVNA KRITIKA XIX STOLEĆA; SVEKA I

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1934

Dodaj u korpu
Tihomir R. Đorđević

BELEŠKE O NAŠOJ NARODNOJ POEZIJI

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1939

Dodaj u korpu
Tihomir R. Đorđević

BELEŠKE O NAŠOJ NARODNOJ POEZIJI

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1939

Dodaj u korpu