Rajmon Kartje

RATNE TAJNE OTKRIVENE NA SUĐENJU U NIRNBERGU

Cena: 385.00

Godina izdanja: 1951

Dodaj u korpu
Branislav Petronijević

O SLOBODI VOLJE MORALNOJ I KRIVIČNOJ ODGOVORNOSTI

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 1908

Dodaj u korpu

PRIVATNO PRAVO U VOJVODINI I MEĐIMURJU

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 1926

Dodaj u korpu
Momčilo Ninčić

ISTORIJA AGRARNO PRAVNIH ODNOSA SRPSKIH TEŽAKA POD TURCIMA

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 1920

Dodaj u korpu

PRAVNA ENCIKLOPEDIJA 1-2

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 1989

Dodaj u korpu
Dimitrije Matić

OBJASNENJE GRAĐANSKOG ZAKONIKA ZA KNJAŽEVSTVO SRBSKO

Cena: 33000.00

Godina izdanja: 1850

Dodaj u korpu
Živojin Pavlović

ISPLJUVAK PUN KRVI

Cena: 495.00

Godina izdanja: 1990

Dodaj u korpu
Dragoljub Jovanović

EKONOMSKE I DRUŠTVENE POSLEDICE RATA U SRBIJI

Cena: 660.00

Godina izdanja: 2018

Dodaj u korpu
Želimir Kešetović

CENZURA U SRBIJI

Cena: 440.00

Godina izdanja: 1998

Dodaj u korpu
Andrej Višinski

TEORIJA SUDSKIH DOKAZA U SOVJETSKOM PRAVU

Cena: 495.00

Godina izdanja: 1948

Dodaj u korpu
Milan Kostić

ALKOHOL KRIMINALITET I PRAVO

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1914

Dodaj u korpu
Arman Žilen

OSNOVI OPŠTE I PRIMENJENE STATISTIKE

Cena: 495.00

Godina izdanja: 1928

Dodaj u korpu
Karlo Kaucki

NAČELA SOCIJALNE DEMOKRACIJE

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1898

Dodaj u korpu
Gustave Le Bon

PSIHOLOGIJSKI ZAKONI O RAZVOJU NARODA

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1920

Dodaj u korpu
Dragiša Stanojević

INTERESI SRPSTVA

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 1885

Dodaj u korpu
Miroslav Đorđević

ĐAKOVA BUNA

Cena: 495.00

Godina izdanja: 1953

Dodaj u korpu
Milorad Stražnicky

ZAKON O ŠTAMPI

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1926

Dodaj u korpu

ZAKON O UREĐENJU OPŠTINA

Cena: 3850.00

Godina izdanja: 1888

Dodaj u korpu
F. V. Ferster

DRŽAVNO GRAĐANSKO VASPITANJE

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1914

Dodaj u korpu
M. Milovanović

ŽIVOT NARODNI KNJIGA 3 - PRIVREDA I POLITIKA

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1890

Dodaj u korpu
Đorđe Jelinek

PRAVO MANJINA

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1902

Dodaj u korpu