Dragomir Stojčević

DICTA ET REGULAE IURIS - latinska pravna pravila izreke i definicije

Cena: 1760.00

Godina izdanja: 1984

Dodaj u korpu
Eugen Kvaternik

POLITIČKI SPISI

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 1971

Dodaj u korpu
Karl Marks

KAPITAL

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 1973

Dodaj u korpu
Karl Marks

KAPITAL

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 1973

Dodaj u korpu

PROGRAM I STATUTI ŽENSKE STRANKE

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 0

Dodaj u korpu
Nikola Samardžić

DRUGI DVADESETI VEK

Cena: 880.00

Godina izdanja: 2008

Dodaj u korpu
Dušan Pavlović

AKTERI I MODELI

Cena: 660.00

Godina izdanja: 2001

Dodaj u korpu
Vjeran Zuppa

ISPRUŽENI JEZIK I DRUGI RAZGOVORI UGLAVNOM O POLITICI

Cena: 990.00

Godina izdanja: 2007

Dodaj u korpu
Sidni Lo

ENGLESKI PARLAMENTARIZAM

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1929

Dodaj u korpu
Ivan Meštrović

USPOMENE NA POLITIČKE LJUDE I DOGAĐAJE

Cena: 3410.00

Godina izdanja: 1961

Dodaj u korpu
Petar Šimunić

NAČERTANIJE TAJNI SPIS SRBSKE NACIONALNE I VANJSKE POLITIKE

Cena: 4510.00

Godina izdanja: 1944

Dodaj u korpu
Rihard Levinzon Morus

NOVAC U POLITICI

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1934

Dodaj u korpu
Stojan Jasić

ZAKONI STAROG I SREDNJEG VIJEKA

Cena: 770.00

Godina izdanja: 1968

Dodaj u korpu
Dušan Popović

SOCIJALIZAM U SAVREMENOM SVETU

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1982

Dodaj u korpu

DUŠANOV ZAKONIK

Cena: 935.00

Godina izdanja: 1986

Dodaj u korpu
Džems Brajs

SAVREMENE DEMOKRATIJE 1 - 3

Cena: 1980.00

Godina izdanja: 1931

Dodaj u korpu
Ernst Bloh

MARKSOVE TEZE O FOJERBAHU

Cena: 220.00

Godina izdanja: 1976

Dodaj u korpu

CRKVA I DRŽAVA

Cena: 990.00

Godina izdanja: 2007

Dodaj u korpu
Mehmed Begović

ZAKONIK CARA STEFANA DUŠANA KNJIGA II

Cena: 3520.00

Godina izdanja: 1981

Dodaj u korpu
Herold Laski

POLITIČKA GRAMATIKA 1 - 2

Cena: 3080.00

Godina izdanja: 1934

Dodaj u korpu
Mihailo Đurić

O BESMISLU ANTISEMITIZMA I ANTI ANTISEMITIZMA

Cena: 660.00

Godina izdanja: 1996

Dodaj u korpu