Meri Kaldor

NOVI I STARI RATOVI

Cena: 2530.00

Godina izdanja: 2005

Dodaj u korpu
Saskia Sasen

GUBITAK KONTROLE SUVERENITET U DOBA GLOBALIZACIJE

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 2004

Dodaj u korpu
Aleksandar Molnar

OPROŠTAJ OD PROSVETITELJSKE IDEJE USTAVOTVORNE SKUPŠTINE

Cena: 660.00

Godina izdanja: 2008

Dodaj u korpu
Nenad Dimitrijević

USTAVNA DEMOKRATIJA SHVAĆENA KONTEKSTUALNO

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 2007

Dodaj u korpu
Nikola Samardžić

DRUGI DVADESETI VEK

Cena: 880.00

Godina izdanja: 2008

Dodaj u korpu
Dušan Pavlović

AKTERI I MODELI

Cena: 660.00

Godina izdanja: 2001

Dodaj u korpu
Etjen Balibar

MI GRAĐANI EVROPE

Cena: 825.00

Godina izdanja: 2003

Dodaj u korpu
Vjeran Zuppa

ISPRUŽENI JEZIK I DRUGI RAZGOVORI UGLAVNOM O POLITICI

Cena: 990.00

Godina izdanja: 2007

Dodaj u korpu
Martin MekKvilan

TEKSTUALNI AKTIVIZAM

Cena: 990.00

Godina izdanja: 2008

Dodaj u korpu
Hajnrih Bel

CENA POMIRENJA

Cena: 275.00

Godina izdanja: 2008

Dodaj u korpu
Marina Gržinić

AVANGARDA I POLITIKA

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 2005

Dodaj u korpu
Sidni Lo

ENGLESKI PARLAMENTARIZAM

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1929

Dodaj u korpu
Smilja Avramov

TRILATERALNA KOMISIJA

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1998

Dodaj u korpu
Ivan Meštrović

USPOMENE NA POLITIČKE LJUDE I DOGAĐAJE

Cena: 3410.00

Godina izdanja: 1961

Dodaj u korpu
Petar Šimunić

NAČERTANIJE TAJNI SPIS SRBSKE NACIONALNE I VANJSKE POLITIKE

Cena: 4510.00

Godina izdanja: 1944

Dodaj u korpu
Rihard Levinzon Morus

NOVAC U POLITICI

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1934

Dodaj u korpu
Stojan Jasić

ZAKONI STAROG I SREDNJEG VIJEKA

Cena: 770.00

Godina izdanja: 1968

Dodaj u korpu
Dušan Popović

SOCIJALIZAM U SAVREMENOM SVETU

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1982

Dodaj u korpu

DUŠANOV ZAKONIK

Cena: 935.00

Godina izdanja: 1986

Dodaj u korpu
Džems Brajs

SAVREMENE DEMOKRATIJE 1 - 3

Cena: 1980.00

Godina izdanja: 1931

Dodaj u korpu
Ernst Bloh

MARKSOVE TEZE O FOJERBAHU

Cena: 220.00

Godina izdanja: 1976

Dodaj u korpu