Franz Oppenheimer

KAPITALISMUS KOMMUNISMUS WISSENSCHAFTLICHER SOZIALISMUS

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 1919

Dodaj u korpu
Ričard Senet

KULTURA NOVOG KAPITALIZMA

Cena: 770.00

Godina izdanja: 2007

Dodaj u korpu
Vinko Lozovina

MACHIAVELLI I NJEGOVA POLITIČKA NAUKA

Cena: 1210.00

Godina izdanja: 1928

Dodaj u korpu
Herold Laski

POLITIČKA GRAMATIKA 1-2

Cena: 2970.00

Godina izdanja: 1934

Dodaj u korpu
Obrad Račić

ODNOS IZMEĐU UJEDINJENIH NACIJA I SPECIJALIZOVANIH USTANOVA

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1966

Dodaj u korpu
Juraj Andrassy

LIGA NARODA NJEZINO USTROJSTVO I DJELOVANJE

Cena: 770.00

Godina izdanja: 1931

Dodaj u korpu
Ivan Meštrović

USPOMENE NA POLITIČKE LJUDE I DOGAĐAJE

Cena: 3300.00

Godina izdanja: 1969

Dodaj u korpu
Rihard Levinzon Morus

NOVAC U POLITICI

Cena: 880.00

Godina izdanja: 1934

Dodaj u korpu
Džon Kolman

KOMITET 300

Cena: 440.00

Godina izdanja: 2005

Dodaj u korpu
Aleksandar Zinovjev

ZAPAD FENOMEN ZAPADNJAŠTVA

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 2002

Dodaj u korpu
Rajmon Kartje

RATNE TAJNE OTKRIVENE NA SUĐENJU U NIRNBERGU

Cena: 385.00

Godina izdanja: 1951

Dodaj u korpu
Momčilo Ninčić

ISTORIJA AGRARNO PRAVNIH ODNOSA SRPSKIH TEŽAKA POD TURCIMA

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 1920

Dodaj u korpu
Branislav Petronijević

O SLOBODI VOLJE MORALNOJ I KRIVIČNOJ ODGOVORNOSTI

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 1908

Dodaj u korpu

PRIVATNO PRAVO U VOJVODINI I MEĐIMURJU

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 1926

Dodaj u korpu
Dragoljub Jovanović

EKONOMSKE I DRUŠTVENE POSLEDICE RATA U SRBIJI

Cena: 660.00

Godina izdanja: 2018

Dodaj u korpu
Želimir Kešetović

CENZURA U SRBIJI

Cena: 440.00

Godina izdanja: 1998

Dodaj u korpu
Miroslav Đorđević

ĐAKOVA BUNA

Cena: 495.00

Godina izdanja: 1953

Dodaj u korpu
Gustave Le Bon

PSIHOLOGIJSKI ZAKONI O RAZVOJU NARODA

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1920

Dodaj u korpu
Milorad Stražnicky

ZAKON O ŠTAMPI

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1926

Dodaj u korpu

ZAKON O UREĐENJU OPŠTINA

Cena: 3850.00

Godina izdanja: 1888

Dodaj u korpu