Časlav Ocić

KA OBALI PLOVI

Cena: 495.00

Godina izdanja: 2017

Dodaj u korpu
Časlav Ocić

TRGOVCI I JUNACI

Cena: 550.00

Godina izdanja: 2018

Dodaj u korpu
Časlav Ocić

REGIONOMSKA ISTRAŽIVANJA

Cena: 550.00

Godina izdanja: 2004

Dodaj u korpu
Stojan Protić

NACRT USTAVA

Cena: 770.00

Godina izdanja: 1920

Dodaj u korpu
Isaac Deutscher

STALJIN POLITIČKA BIOGRAFIJA

Cena: 1210.00

Godina izdanja: 1977

Dodaj u korpu

PROGRAM I STATUTI ŽENSKE STRANKE

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 0

Dodaj u korpu
priredio Srđan Đorđević

USTAV LEX SUPERIOR

Cena: 3960.00

Godina izdanja: 2004

Dodaj u korpu
V. P. Potemkin

ISTORIJA DIPLOMATIJE sveska prva

Cena: 770.00

Godina izdanja: 1945

Dodaj u korpu
Vesna Pusić

DEMOKRACIJE I DIKTATURE

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1999

Dodaj u korpu
Karl Poper

LEKCIJA OVOG VEKA

Cena: 440.00

Godina izdanja: 2002

Dodaj u korpu
Rudi Dutschke

SOVJETSKI SAVEZ SOLŽENJICIN I ZAPADNA LJEVICA

Cena: 660.00

Godina izdanja: 1983

Dodaj u korpu
Aleksandar V. Solovjev

ODABRANI SPOMENICI SRPSKOG PRAVA

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1926

Dodaj u korpu
Natan Sharansky

THE CASE FOR DEMOCRACY

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 2004

Dodaj u korpu
Jovan Kesar

OPROŠTAJ BEZ MILOSTI LEKA ALEKSANDAR RANKOVIĆ

Cena: 770.00

Godina izdanja: 1990

Dodaj u korpu
zbornik

GEOPOLITIČKA STVARNOST SRBA

Cena: 1210.00

Godina izdanja: 1997

Dodaj u korpu
Budimir Babović

POLICIJA U SVJETSKOM PORETKU

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1997

Dodaj u korpu
Džudit Miler

KLICE BIOLOŠKA ORUŽJA I TAJNI RAT AMERIKE

Cena: 550.00

Godina izdanja: 2001

Dodaj u korpu
Stane Južnić

LATINSKA AMERIKA DRUŠTVENA STRUKTIRA I POLITIČKI SISTEMI

Cena: 1155.00

Godina izdanja: 1968

Dodaj u korpu
Ljubomir Paligorić

POLITIČKE DOKTRINE LEVICE U LATINSKOJ AMERICI

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1972

Dodaj u korpu

DUŠANOV ZAKONIK

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1986

Dodaj u korpu
Rajmon Kartje

RATNE TAJNE OTKRIVENE NA SUĐENJU U NIRNBERGU

Cena: 385.00

Godina izdanja: 1951

Dodaj u korpu