CRKVA I DRŽAVA

Cena: 990.00

Godina izdanja: 2007

Dodaj u korpu
Mehmed Begović

ZAKONIK CARA STEFANA DUŠANA KNJIGA II

Cena: 3520.00

Godina izdanja: 1981

Dodaj u korpu
Mehmed Begović

ZAKONIK CARA STEFANA DUŠANA KNJIGA I

Cena: 3520.00

Godina izdanja: 1975

Dodaj u korpu
Herold Laski

POLITIČKA GRAMATIKA 1 - 2

Cena: 3080.00

Godina izdanja: 1934

Dodaj u korpu
Mihailo Đurić

O BESMISLU ANTISEMITIZMA I ANTI ANTISEMITIZMA

Cena: 660.00

Godina izdanja: 1996

Dodaj u korpu
Jovan Deretić

NAŠA POBEDA ZA SADAŠNJOST I BUDUĆNOST SRBIJE

Cena: 770.00

Godina izdanja: 2005

Dodaj u korpu
Hans Kelzen

ČISTA TEORIJA PRAVA

Cena: 1265.00

Godina izdanja: 2007

Dodaj u korpu
Smilja Avramov

TRILATERALNA KOMISIJA

Cena: 1265.00

Godina izdanja: 1998

Dodaj u korpu
Milovan Đilas

NESAVRŠENO DRUŠTVO

Cena: 825.00

Godina izdanja: 1990

Dodaj u korpu
Vasilj Popović

EVROPA I SRPSKO PITANJE U PERIODU OSLOBOĐENJA 1804 1918

Cena: 1595.00

Godina izdanja: 0

Dodaj u korpu

POJAVA FAŠIZMA U EVROPI

Cena: 3850.00

Godina izdanja: 1956

Dodaj u korpu
Sergije Troicki

NEUSPELA ZAŠTITA KONKORDATA

Cena: 440.00

Godina izdanja: 1937

Dodaj u korpu

LIČNOST I POLITIČKA VLAST

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1989

Dodaj u korpu
Michael Miller

KONTROLORI UMA TAJNI DOSIJE CIA-E I PENTAGONA

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1996

Dodaj u korpu
Milan St Protić

MI I ONI POLITIČKI ZAPIS NAŠEG DOBA

Cena: 770.00

Godina izdanja: 1996

Dodaj u korpu
Zbignjev Bžežinski

VELIKA ŠAHOVSKA TABLA

Cena: 1760.00

Godina izdanja: 1999

Dodaj u korpu
Stojan Novaković

USTAVNO PITANJE I ZAKONI KARAĐORĐEVA VREMENA

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1907

Dodaj u korpu
GRUPA AUTORA

MALA POLITIČKA ENCIKLOPEDIJA

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1966

Dodaj u korpu
Ilija Sindik

DUŠANOVO ZAKONODAVSTVO U PAŠTROVIĆIMA I GRBLJU

Cena: 1540.00

Godina izdanja: 1951

Dodaj u korpu
Natan Sharansky

THE CASE FOR DEMOCRACY

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 2004

Dodaj u korpu
Tomislav Dulić

BALKAN CURRENTS

Cena: 770.00

Godina izdanja: 2005

Dodaj u korpu