Plutarh

PITIJSKI DIJALOZI

Cena: 880.00

Godina izdanja: 1990

Dodaj u korpu
Plutarh

SLAVNI LIKOVI ANTIKE 1-2

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 1987

Dodaj u korpu
Gaj Julije Cezar

GALSKI RAT GRAĐANSKI RAT

Cena: 1705.00

Godina izdanja: 1980

Dodaj u korpu
Herodot

HERODOTOVA ISTORIJA 1 - 2

Cena: 3245.00

Godina izdanja: 1980

Dodaj u korpu
Horacije

PISMA

Cena: 1155.00

Godina izdanja: 1972

Dodaj u korpu
Euripid

MEDEJA HIPOLIT IFIGENIJA

Cena: 1155.00

Godina izdanja: 1960

Dodaj u korpu
Terencije

KOMEDIJE

Cena: 1045.00

Godina izdanja: 1978

Dodaj u korpu
Ciceron

RASPRAVE U TUSKULU

Cena: 825.00

Godina izdanja: 1974

Dodaj u korpu
Miron Flašar

POVESTI IZ ANTIČKE KNJIŽEVNOSTI

Cena: 1375.00

Godina izdanja: 1986

Dodaj u korpu
Arijan

INDIJA

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1997

Dodaj u korpu
Teofrast

KARAKTERI

Cena: 660.00

Godina izdanja: 2003

Dodaj u korpu
Eshil

GRČKE TRAGEDIJE 1-2

Cena: 3960.00

Godina izdanja: 1994

Dodaj u korpu
Heronda

MIMIJAMBI

Cena: 880.00

Godina izdanja: 1990

Dodaj u korpu
Katul

PJESME

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1996

Dodaj u korpu
Ciceron

GOVOR ZA PJESNIKA ARHIJU

Cena: 990.00

Godina izdanja: 2012

Dodaj u korpu
Aristofan

MIR

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 2004

Dodaj u korpu
Plaut

PERZIJANAC TRGOVAC

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 2005

Dodaj u korpu
Darko Novaković

LUKIJE ILI MAGARAC

Cena: 330.00

Godina izdanja: 1987

Dodaj u korpu
Plutarh

ROMUL MITSKI OSNIVAČ RIMA

Cena: 385.00

Godina izdanja: 1987

Dodaj u korpu
Lucije Anej Seneka

RASPRAVA O BLAŽENOM ŽIVOTU I ODABRANA PISMA LUCILIJU

Cena: 770.00

Godina izdanja: 1944

Dodaj u korpu
Homer

ODISEJA

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 1972

Dodaj u korpu

HESIOD AND THEOGNIS

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1986

Dodaj u korpu
Ciceron

RASPRAVE U TUSKULU

Cena: 880.00

Godina izdanja: 1974

Dodaj u korpu
Euripid

HEKABA

Cena: 495.00

Godina izdanja: 1939

Dodaj u korpu