Jean Paul Sartre

STALJINOVA AVET

Cena: 440.00

Godina izdanja: 1980

Dodaj u korpu
Jean Fourastie

CIVILIZACIJA SUTRAŠNJICE

Cena: 385.00

Godina izdanja: 1968

Dodaj u korpu
Vilijam Vajt

ČOVEK ORGANIZACIJE

Cena: 605.00

Godina izdanja: 1967

Dodaj u korpu
Ratko D. Miliisavljević

SVEST I DRUŠTVENI RAZVOJ

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1986

Dodaj u korpu
Žan Servije

ISTORIJA UTOPIJE

Cena: 1210.00

Godina izdanja: 2005

Dodaj u korpu
Lesli Vajt

NAUKA O KULTURI - Studija o čoveku i civilizaciji

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1970

Dodaj u korpu
Alfred Schmidt

POVIJEST I STRUKTURA - Pitanja marksističke historike

Cena: 385.00

Godina izdanja: 1976

Dodaj u korpu
Denis Mek Kvejl

UVOD U SOCIOLOGIJU MASOVNIH KOMUNIKACIJA

Cena: 330.00

Godina izdanja: 1976

Dodaj u korpu
Anđelka Milić

DOMAĆINSTVO PORODICA I BRAK U JUGOSLAVIJI

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1981

Dodaj u korpu
Adolf Dragičević

VIZIJA I ZBILJA - MARKSIZAM I SUVREMENOST

Cena: 440.00

Godina izdanja: 1986

Dodaj u korpu
Ljubomir Tadić

NAUKA O POLITICI - Osnovni pojmovi i problemi

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1988

Dodaj u korpu
Jože Goričar

PREGLED SOCIOLOŠKIH TEORIJA

Cena: 275.00

Godina izdanja: 1969

Dodaj u korpu
Jean Elleinstein

MARX ŽIVOT I DJELO

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1986

Dodaj u korpu
Georges Friedmann

SOCIOLOGIJA RADA

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1972

Dodaj u korpu
Georges Gurvitch

SOCIOLOGIJA 1-2

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 1966

Dodaj u korpu
Mihailo Popović

PROBLEMI DRUŠTVENE STRUKTURE

Cena: 330.00

Godina izdanja: 1967

Dodaj u korpu
Dragoljub Mićunović

SOCIJALNA FILOZOFIJA - Ogledi

Cena: 385.00

Godina izdanja: 1988

Dodaj u korpu
Ilija Stanojčić

SOCIOLOGIJA RADA

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1973

Dodaj u korpu
Andreas Bus

MAKS VEBER I AZIJA

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1994

Dodaj u korpu
Lawrence Witt

SELO I GRAD

Cena: 440.00

Godina izdanja: 1954

Dodaj u korpu