PISMA ZA LU

Gijom Apoliner

Cena: 935.00 din.

Izdavač: NARODNA KNJIGA

Godina izdanja: 1984

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 353
ISBN
Težina
Edicija Selecta
Grad Beograd
Povez meki sa klapnama
Format 150 x 240 mm
Tiraž 5000
Prevodilac Mirjana Vukmirović
Ilustracija

Veoma dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.