MERILA VREMENA

Herbert Markuze

Cena: 385.00 din.

Izdavač: GRAFOS

Godina izdanja: 1978

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 78
ISBN
Težina
Edicija Horizonti
Grad Beograd
Povez meki sa klapnama
Format 120 x 190 mm
Tiraž 3000
Prevodilac Zvonimir Herget
Ilustracija

Prihvatljivo


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.

Na predlistu i poslednjoj strani beleške hemijskom olovkom, na koricama iznutra lepljeni pa iscepani članci iz novina.