BROJGEL NAŠ SAVREMENIK

Žan Ruso , Bob Klasens

Cena: 4070.00 din.

Izdavač: JUGOSLOVENSKA REVIJA

Godina izdanja: 1977

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 312
ISBN
Težina
Edicija
Grad Beograd
Povez tvrdi sa zaštitnim omotom
Format 250 x 340 mm
Tiraž 2000
Prevodilac Olivera Stefanović
Ilustracija

Veoma dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.