LJUBEZNI HARALAMPIJE

Dimitrije Obradović Dositej

Cena: 330000.00 din.

Izdavač: PROSVETA

Godina izdanja: 1961

Jezik srpski
Pismo ćirilica
Broj strana 23
ISBN
Težina
Edicija
Grad Beograd
Povez luksuzni
Format 300 x 520 mm
Tiraž 57
Prevodilac
Ilustracija

Veoma dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.

Primerak numerisan brojem 17/57.

Likovna oprema: Radomir Stević Ras.

Štampano na furnirima finske trolisne lipe.