ZAVERA ĆUTANJA VELIKA ČISTKA U SSSR

A. Vajsberg Cibulski

Cena: 495.00 din.

Izdavač: RAD

Godina izdanja: 1953

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 601
ISBN
Težina
Edicija
Grad Beograd
Povez tvrdi
Format 150 x 195 mm
Tiraž 6000
Prevodilac Stevan Milović i dr.
Ilustracija

Dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.