TAOIZAM

Anton Kjels

Cena: 495.00 din.

Izdavač: DEČJE NOVINE

Godina izdanja: 1990

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 181
ISBN 8636703379
Težina
Edicija
Grad Gornji Milanovac
Povez meki
Format 110 x 118 mm
Tiraž 5000
Prevodilac Ivana Đorđević
Ilustracija

Dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.

Na nekoliko mesta u knjizi beleške grafitnom olovkom.