TREĆI RAJH I ZEMLJE JUGOISTOČNE EVROPE 1933-1936 1-2

Dušan Lukač

Cena: 3300.00 din.

Izdavač: VOJNOIZDAVAČKI ZAVOD

Godina izdanja: 1982

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 1029
ISBN
Težina
Edicija
Grad Beograd
Povez tvrdi sa zaštitnim omotom
Format 180 x 250 mm
Tiraž
Prevodilac
Ilustracija

Dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.