ISTORIJA FILMSKE UMETNOSTI 1 - 3

Gregor Ulrih, Eno Patalas

Cena: 2750.00 din.

Izdavač: INSTITUT ZA FILM

Godina izdanja: 1977

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 630
ISBN
Težina
Edicija Istorija kinematografije
Grad Beograd
Povez meki sa klapnama
Format 123 x 173 mm
Tiraž
Prevodilac Borivoje Kaćura
Ilustracija

Dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.

Prva knjiga ima 180, druga 216 a treća 234 strane.

Na više mesta u knjizi tekst podvlačen grafitnom olovkom.