LEGENDE I MITOVI STARE GRČKE

N. A. Kun

Cena: 1100.00 din.

Izdavač: KNJIŽEVNA ZAJEDNICA NOVOG SADA

Godina izdanja: 1990

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 297
ISBN 86-7331-194-2
Težina
Edicija Atlantis
Grad Novi Sad
Povez meki sa klapnama
Format 160 x 240 mm
Tiraž 5000
Prevodilac Ljiljana Šijaković
Ilustracija

Veoma dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.

Knjiga na prvoj strani ima potpis i pečat biblioteke prethodnog vlasnika.